Cloud Zoom (V3.1) sử dụng ảnh nhỏ dạng slider để zoom ảnh

Đây là trang demo ứng dụng zoom ảnh diễn đàn Nuke.vn

Link tải: Tải tiện tích

MK giải nén: nuke.vn

Cloud Zoom small image
˂
˃